top of page

W. DISNEY KŪRYBIŠKUMO STRATEGIJA

sfgfds.png

Svajotojas

sffgh.png

Realistas

sfgfds.png

Kritikas

W. Disney problemų sprendimo metodas bei idėjų sukūrimo ir įgyvendinimo strategija rėmėsi trimis proceso etapais. Pasakojama, kad Disney studijoje buvo trys skirtingi kambariai – atskirai Svajotojui, Realistui ir Kritikui. Svajotojo kambaryje kabėjo paveikslai, piešiniai, plakatai. Visur tvyrojo kūrybinis chaosas. Kritikuoti šitame kambaryje buvo draudžiama – galima buvo tik svajoti. Realisto kambaryje kiekvienas multiplikatorius turėjo atskirą stalą su visa reikalinga įranga tam, kad idėja pavirstų tikrove. Stalai kambaryje buvo išdėstyti taip, kad visi galėtų tarpusavyje bendrauti. Kritiko kambarys buvo maža patalpa po laiptais, kur buvo nagrinėjami ir kritikuojami eskizai. Svajotojas be Realisto negalės idėjos paversti tikrove. O Kritikas ir Svajotojas be realisto tiesiog paskęs amžinuose nesutarimuose. Svajotojas ir Realistas galėtų kurti ir įgyvendinti idėjas kartu, tačiau vargu ar jos bus geros be Kritiko pagalbos. Kritikas padeda įvertinti kūrybą kaip komercinį projektą. (Žlugdo tik destruktyvus Kritikas. Konstruktyvus Kritikas yra tiesiog gyvybiškai reikalingas.) Taigi efektyvus problemos sprendimo būdas yra šių trijų procesų sintezė.


KAIP NAUDOTI V. DISNĖJAUS KŪRYBIŠKUMO TECHNIKĄ:

1.  Pasiruošimas.
Išdėstykite ant grindų trikampio forma lapelius su užrašais – „Svajotojas“, „Realistas“ ir „Kritikas“.

11.  Paeiliui atsistokite į kiekvieną iš šių pozicijų ir asocijuokitės su situacijomis praeityje, kada jūs realiai išgyvenote šias būsenas. Kalibruokite kūno signalus kiekvienoje situacijoje.

111.   Dabar išeikite į neutralią poziciją ir pasirinkite svajonę, kurią norėtumėte įgyvendinti. Neutrali pozicija. Tarnauja pirmiausia išsivalymui nuo būsenų. Kitaip dar vadinama Meta-pozicija.

1v.   Pereikite su šia svajone į „Svajotojo“ poziciją ir leiskite jai ten maksimaliai išsiskleisti. Maksimaliai kūrybinis mastymas. Jis kuria tobuliausią ir nuostabiausią svajonę. Tuo pačiu ji gali būti stipriai atitrūkusi nuo esamos realybės. Svajotojas nesijaudinaa dėl to, kaip ši svajonė galėtų būti realizuota ir kokios problemos gali iškilti jos siekimo kelyje. Svajotojas didesne dalimi yra vizualas.

v.   Pareikite į „Realisto“ poziciją. Čia sukurkite planą, kaip jūs galėtumėte šią svajonę įgyvendinti. Šis planas turėtų būti kiek įmanoma konkretesnis. Veiksmo žmogus. Fokusuojasi į iškelto tikslo pasiekimą. Galvoja apie tai, ką reikia padaryti. Negaišta laiko galimų kliūčių analizei. Tai Kritiko misija. Realistas yra kinestetikas.

v1.   Dabar pereikite į „Kritiko“ poziciją. Įvertinkite pateikto svajonės įgyvendinimo plano realistiškumą. Pastabas geriau formuluoti klausimų forma, tačiau atsakinėti į šiuos klausimus šioje pozicijoje nereikia. Kritikas fokusuojasi į galimas kliūtis. Ir tuo pačiu yra maksimaliai konstruktyvus tiek svajonės tiek jos pasiekimo būdų atžvilgiu. Jo pagrindinis uždavinys pranešti apie galimas kliūtis ir klaidas. Kritikas kalba klausimų forma.

 

v11.  Perneškite šiuos klausimus į „Svajotojo“ poziciją ir leiskite svajotojui atsakyti į tuos klausimus.  Pirminė svajonė gali tansformuotis.

 

v111.   Pereikite į „Realisto“ poziciją ir atsižvelgdami į kritiko pastabas pakoreguokite svajonės įgyvendinimo planą.

 

1x.   Pereikite į „Kritiko“ poziciją. Kokių dabar jis turėtų pastabų dėl svajonės ir jos įgyvendinimo plano?
Vėl sugrįžkite į savo svajonę ir tęskite pratimą tol, kol kritikas aiškiai jums pasakys: „Viskas, pirmyn, veik!”

 

Šią techniką galima atlikti pačiam sau. Algoritmas ir žingsniai tikrai nėra sudėtingi ir bet kas gali pats atlikti šią techniką, tačiau kiek rodo praktika, būtent kito žmogaus buvimas ir vedimas duoda patį geriausią rezultatą.

Metodikos aprašymas paruoštas pagal informaciją pateiktą www.koucingopaslaugos.lt

bottom of page