top of page

METAFORINĖS  KORTOS

Metaforinės kortos (MK) tai atviruko arba žaidimo kortų dydžio kortelės. Jose vaizduojami įvairūs žmonės, gyvenimo situacijos, gyvūnai, archetipiniai simboliai, pasakų herojai, daiktai, gamtos ar abstraktūs vaizdai, žymių menininkų darbų reprodukcijos, žodžiai, sentencijos, klausimai ar trumpi pasakojimai ir t.t. MK vadinamos „projekcinėmis“, asociatyvinėmis“, „psichologinėmis“, „terapinėmis“ ir t.t. Visais atvejais jos naudojamos tam, kad konsultacijų metu giliau ištyrinėti tuos asmenybės aspektus, kurie sunkiai
atsiskleidžia stebint ar klausant pašnekovą.

Pirmąją metaforinių kortų kaladę nupiešė 1975 metais. Kanadietis dailininkas, meno kritikas Ely Raman. Kortų tikslas buvo pritraukti meną kuo arčiau žmonių. Šias kortas jis pavadino „OH“- nuostabos išraiška. 1983 m. šias kortas pastebėjo vokiečių psichoterapeutas Moritz Egetmeyer ir įžvelgė juose terapinį instrumentą, kuris būtų pritaikytas darbui su klientu. Motiz pastebėjo, kad tai gali būti puiki priemonė, kuri padėtų žmogui atsiverti, paskatintų kalbėti apie save.

Darbo, su metaforinėmis kortomis privalumai:

I. Pagalba užmezgant ryšį su klientu.

Žmogui, kuris ateina į konsultaciją, nėra taip paprasta paimti ir pasikalbėti, išsamiai papasakoti apie savo jausmus ir išgyvenimus (nerimas, apsauga, neigimas - priežasčių gali būti daug). Kortos gali padėti pradiniame etape, kurios tampa įdomiu „žaidimu“, leidžiančiu atsipalaiduoti, sukuriant savotišką saugumo jausmą. Taigi, vizuali metafora leidžia užmegzti kontaktą ir įeiti į klientų problemą gana saugia, „žaisminga“ forma. Dirbant su grupe, tai taip pat leidžia sukurti šiltesnę aplinką.

II. Pašalinamos kliūtys, apsauga.

Dažnai žmogui sunku tiesiogiai kalbėti apie problemas. Kai klientas nekalba apie save, bet apibūdina tai, ką mato vaizde, kliūtys pašalinamos. Kortų pagalba žmogus pradeda atsiverti, atskleisdamas savo problemas ir pradeda kalbėti temomis, kurioms buvo taikomi vidiniai ribojimai ir tabu.

III.  Kreipimasis į pasąmonę.

Kortų paveikslėliuose užšifruota labai daug informacijos. Nagrinėdamas, apibūdindamas kortą, klientas gali suprasti tai, ko anksčiau nesuprato. Atsiveria suvokimo galimybės, kurios yra už sąmonės ribų.

IV.  Problemų aktualizavimas.

Kortos leidžia suprasti, pajusti ir išreikšti aktualias, jaudinančias problemas. Nepaisant to, kad kortos paveikslėlyje yra įvairių smulkmenų ir detalių, klientas tiksliai pamatys tai, kas atitinka jo dabartinę būseną.

V.  Metaforos ir simboliai turi „ilgalaikį poveikį“.
Dirbant su MK aktyvuojasi nesuvokti psichikos mechanizmai. Net jei sesijos metu nebuvo įžvalgų, jos spontaniškai gali pasireikšti vėliau ir net nebūtinai tiesiogiai toje temoje, su kuria buvo dirbama.

VI.  Naujų sprendimo būdų paieška.

Žiūrėdamas ir apibūdindamas kortas, žmogus įjungia fantaziją, jausmus, vaizduotę, intuiciją, kurie padeda išeiti iš užburto logiškų „tų pačių klausimų – atsakymų rato“. Todėl žmogus situaciją gali pamatyti naujai ir rasti naujas, netikėtas, kūrybiškas išeitis.

Metafora leidžia priartėti prie vidinio pasaulio, pajusti problemą kaip atskirą nuo pačio žmogaus, pamatyti jos įveikimo perspektyvą, kaip kelią su savo kliūtimis, atrasti resursus problemai spręsti. Tai jos stiprybė.

 

korteles.png
bottom of page