top of page

SENŲ ĮSITIKINIMŲ MUZIEJUS

Senų įsitikinimų muziejus, klasikinė Robert Dilts pasiūlyta technika skirta ribojančių įsitikinimų keitimui.

Technikos atlikimo algoritmas:
1. Mano ribojantys įsitikinimai.
Pagalvokite apie tikslą, kurio įgyvendinimą norėtumėte paspartinti. Kaip suformuluotume įsitikinimus, kurie jums trukdo judėti jūsų tikslo link? Pavyzdžiui: Aš nesugebėsiu. Aš neturiu pakankamai patirties. Man trūksta reikiamų resursų.
Kuo šie įsitikinimai yra žalingi? Kodėl jie stabdo jūsų judėjimą link tikslo?

11. Mano palaikantys įsitikinimai.
Dabar pagalvokite, kuo galima būtų pakeisti šiuos įsitikinimus. Pageidautina, kad naujas įsitikinimas būtų suformuluotas pozityvia forma. Pavyzdžiui: Aš sugebėsiu. Aš turiu pakankamai patirties. Aš turiu visus reikiamus resursus arba žinau iš kur juos galėčiau gauti. Įsitikinkite, kad tai yra būtent jūsų, o ne kieno nors kito jums primestas įsitikinimas ir,  kad  esu pajėgus jį  pakeisti, jei tik panorėsiu.  Atkreipkime dėmesį, kad mūsų naujas įsitikinimas būtų išreikštas dinamine, o ne statine forma.  Pavyzdžiui, geriau manyti, kad jūs tobulinate savo viešo kalbėjimo įgūdžius, negu, kad jūs esate puikus oratorius. Pasiruoškite šešis popieriaus lapus. Parašykite ant jų frazes, atitinkančias kiekvieną iš šešių įsitikinimų transformacijos stadijų:

sfgfds.png

Dabartiniai įsitikinimai

sffgh.png

Atviras kritikai

sfgfds.png

Senų įsitikinimų muziejus

sffgh.png

Naujieji įsitikinimai

sfgfds.png

Priimu naujus įsitikinimus

sfgfds.png

Absoliučiai teisinga

Išdėstykite šiuos lapelius ant grindų priešais save prieš laikrodžio rodyklę.
111. Kelionė per įsitikinimų muziejų.
Pereikite nuo vienos kortelės prie kitos kiekvieną kartą kiek įmanoma realistiškiau išgyvendami tuos pojūčius, kurie atitinka kiekvieną situaciją. Pavyzdžiui prisiminkite, ką jūs jautėte, kai abejojote kokiu nors žmogumi („pasiruošęs naujiems įsitikinimams“). Arba prisiminkite kokį nors seną savo įsitikinimą, kuris dabar jums praktiškai nieko nereiškia („Senų įsitikinimų muziejus“). Prisiminkite situacijas, kuriose pasireikšdavo kažkokie jums tiesiog „absoliučiai teisingi“  įsitikinimai. Tokie įsitikinimai yra savotiški „inkarai“ kiekvienai iš išvardintų situacijų.

 

1v. Dabartinis ribojantis įsitikinimas.
Būdamas zonoje „dabartinis įsitikinimas“, vėl prisiminkite įsitikinimą, kuris silpnina jūsų tikslo pasiekimą.

 

v. Atviras kritikai.
Dabar pereikite į zoną „Atviras kritikai“ ir pagalvokite, kokias kritines pastabas galite išsakyti šio ribojančio įsitikinimo atžvilgiu.

 

v1. Senųjų įsitikinimų muziejus.
Dabar prisiminkite savo senuosius įsitikinimus ir vėl įsivaizduokite savo ribojantį įsitikinimą, bet dabar visi jie yra praeityje.
Senų Įsitikinimų Muziejų patalpinkite kažkur erdvėje greta savęs (bet tik ne savo viduje). Tai bus ta vieta, kur jūs galite nueiti ir apžiūrėti jūsų senus įsitikinimus. Jei kažkokie iš jų jums bus reikalingi - galite juos  pasiimti atgal, o taip pat patalpinti į Muziejų tuos įsitikinimus, nuo kurių jūs nusprendėte atsisakyti. Padėkokite savo seniesiems įsitikinimams už tai, kad jie savo laiku jums taip padėjo ir tarnavo jums.

v11. Pageidaujami įsitikinimai.
Palikite šiuos įsitikinimus ten, kur jie ir turi būti – „Senų įsitikinimų muziejuje“ ir pereikite prie „Naujieji įsitikinimai“.  Įsivaizduokite, kad jūs jau turite šiuos įsitikinimus. Įsivaizduokite kaip juos įkeliate į savo kūną. Palaukite kol šis procesas pasibaigs.

 

v111. Priimu naujus įsitikinimus
Dabar persikelkite į zoną „Priimu naujus įsitikinimus“ ir įsivaizduokite save pasiruošusį  tokio tipo pokyčiams.

 

1xAbsoliučiai teisinga.
Dabar su savo naujais įsitikinimais pereikite į sritį „Absoliučiai teisinga“ ir tuo pat metu atkreipkite dėmesį, kiek jums reikšmingi ir priimtini nauji įsitikinimai.

xDabartiniai įsitikinimai.
Ir pagaliau, prisimindami tuos pojūčius, kuriuos išgyvenote zonoje „Absoliučiai teisinga“, vėl persikelkite į zoną „Dabartiniai įsitikinimai“, taip pat atkreipdami dėmesį į tuos pojūčius kurie atsiranda.


Susiejimas su ateitimi. Paėjėkite į šalį ir pažvelkite į savo ateitį. Kas ten pasikeitė? Kaip konkrečiai šie pokyčiai pasireikš jūsų gyvenime? 

 

Šią techniką galima atlikti pačiam sau. Algoritmas ir žingsniai tikrai nėra sudėtingi ir bet kas gali pats atlikti šią techniką, tačiau kiek rodo praktika, būtent kito žmogaus buvimas ir vedimas duoda patį geriausią rezultatą.

Metodikos aprašymas paruoštas pagal informaciją pateiktą www.koucingopaslaugos.lt

bottom of page